Dąbie

Dąbie

Odtwórz nagranie artykułu

Zespół Śpiewaczy „Dąbie” istnieje od 1988 roku czyli już 32 lata. Powstał w miejscowości Dąbie, z inicjatywy Anny Nagły, która do dnia dzisiejszego sprawuje kierowniczą funkcję. O stronę muzyczną i akompaniament dba instruktor muzyczny zespołu Mirosław Krawczyk (akordeon, instrumenty klawiszowe). Początkowo zespół liczył 21 członków. Dzisiaj jest to 19 osób (15 kobiet i 4 mężczyzn).

Zespół Śpiewaczy „Dąbie” wielokrotnie uczestniczył w przeglądach i konkursach o tematyce folklorystycznej zarówno w obrębie gminy i powiatu, jak i na płaszczyźnie ogólnopolskiej m. in. „Regionalnego Festiwalu Pieśni Zalotnych i Miłosnych” w Preczowie, Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Ludowych „Złoty Talizman” w Pawłowicach, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Folkloriada Jurajska”, „Starodawne i bliskie czasy” w Żarkach. Zespół brał również udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Zebrzydowicach oraz w wymianie kulturalnej na Węgrzech w Varpalocie.

Na repertuar składają się pieśni o różnej tematyce, zarówno o dawnym pochodzeniu, jak i te współczesne. Obejmuje on pieśni z grupy powszechnych: miłosne (Bystry potok płynie; Hej na tym tam ugorze), zalotne (Przyszedłbym do ciebie), ale też lokalne (Wele drogi oset). Z kolei obrzędowość doroczna reprezentowana jest jako obrzęd dożynkowy, który ma ściśle określony autorski scenariusz przeplatany pieśniami ludowymi (od lat Zespół jest inicjatorem tego zwyczaju).

W swoim repertuarze posiadają również pieśni współczesne o charakterze biesiadnym, towarzyskim czy refleksyjnym (m. in. Są naprawdę w życiu ważne daty).

Pieśń Od buczka do buczka, należy do grupy tematycznej O stracie wianka (według systematyki – pieśni powszechne). Można tutaj zauważyć wpływy śląskie - warianty tej pieśni można odnaleźć w repertuarze Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego (inna linia melodyczna). Wśród wykonywanych pieśni pojawiają się również pieśni o dawnym pochodzeniu, o tematyce miłosnej. Ich popularność dodatkowo wzmocniona jest poprzez treści świadczące o przywiązaniu do rodzinnego miejsca, które pozwalają na utożsamianie się śpiewających właśnie z tą pieśnią.

Galeria

Zespół Dąbie na 7 Folkloriadzie Jurajskiej, Żarki Letnisko 2014.
Zespół Dąbie na VIII „Folkloriadzie Jurajskiej”.
  • Data: Sierpień 2014
  • Miejsce: Żarki Letnisko
  • Autor(ka) zdjęcia: Halina Barańska
  • Zespół Dąbie na 7 Folkloriadzie Jurajskiej, Żarki Letnisko 2014.. Powiększ zdjęcie.
  • Zespół Dąbie na „Przeglądzie zespołów folklorystycznych Vici” Chorzów 2014. Powiększ zdjęcie.
  • Zespół Dąbie, 25-lecie zespołu. Dąbie, 2013. Powiększ zdjęcie.
  • Zespół Dąbie na 6 „Folkloriadzie Jurajskiej”, Żarki Letnisko 2012. Powiększ zdjęcie.
  • Zespół Dąbie w strojach ludowych w plenerze, Dąbie 2018.. Powiększ zdjęcie.

Pieśni

Zapis nutowy pieśni Od buczka do buczka

Odtwórz pieśń Od buczka do buczka

Zapis nutowy pieśni Przez tą naszą wieś…

Odtwórz pieśń Przez tą naszą wieś…