Lekcja 9

Zagłębie Dąbrowskie

Rozwinięcie

Gdzie leży nasze Zagłębie Dąbrowskie?

W skrócie

Zapoznanie uczniów z problematyką określenia „Zagłębia Dąbrowskiego” pod względem terytorialnym, z różnymi wariantami zasięgu tego regionu. Wyjaśnienie przyczyny tak dużych rozbieżności terytorialnych.

Obszary tematyczne/słowa kluczowe

mapa Zagłębia Dąbrowskiego, różne warianty mapy Zagłębia Dąbrowskiego, mapa, kontekst polityczny, historyczny, społeczny

Podstawa programowa

edukacja regionalna, muzyka, wiedza o kulturze

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy

Uczestnicy potrafią:

  • wskazać na mapie obszar Zagłębia Dąbrowskiego
  • pokazują różne warianty mapy
  • wyjaśnić co jest powodem dużych rozbieżności w postrzeganiu granic tego regionu

Metody i formy pracy

dyskusja, praca z mapą

Jak to zrobić

Omówienie: wspólna dyskusja próby odpowiedzi na pytanie Gdzie leży Zagłębie Dąbrowskie?(wykorzystaj materiały dla nauczyciela)

Przedstawienie mapy z różnymi wariantami (wykorzystaj mapę z materiałów do pobrania i materiały wideo).

Ćwiczenia z mapą

  • zakreślanie wariantów omówionych wcześniej przez nauczyciela
  • zaznaczanie na mapie gminy Psary

Podsumowanie: zadawanie pytań odnośnie omawianych treści

Czego potrzebujemy

wydrukowane karty pracy - mapy, komputer i projektor do wyświetlania filmu

Warianty

Osoba prowadząca zajęcia sama na bazie dostępnych materiałów dostosowuje zajęcia do grupy wiekowej, z którą pracuje.

Materiały do pracy do pobrania

  1. Materiały dla nauczyciela.
  2. Mapa.
  3. Materiał wideo.
  4. Karty pracy.

Ciekawostki

Obszerną informację o regionie i jego kształtowaniu się można znaleźć na stronie Encyklopedii Województwa Śląskiego

Teksty źródłowe dostępne są w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Autorki

Agata Hofelmajer-Roś, Agata Krajewska

Licencje

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Materiały edukacyjne - wideo

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 9

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 9 [z audiodeskrypcją]