Lekcja 7

Uczymy się śpiewać

W skrócie

Na podstawie materiału uczestnicy uczą się śpiewać jednej lub 2 wybranych pieśni:

 • kolędy życzeniowej Szczęścia, zdrowia, dobrobytu
 • pieśni zwyczajowej Zachodzi słoneczko

Obszary tematyczne/słowa kluczowe

uczenie się śpiewu, pieśń ludowa, obrzędowość

Podstawa programowa

edukacja regionalna, muzyka, wiedza o kulturze

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy

Uczestnicy potrafią:

 • zaśpiewać fragment lub całą pieśń
 • określić kontekst – sytuację, w której była wykonywana

Metody i formy pracy

dyskusja, nauka śpiewu – wspólne muzykowanie (możliwa gra na instrumentach), analiza tekstu pod względem treści

Jak to zrobić

Szczęścia, zdrowia, dobrobytu Omówienie: pogadanka o kolędowaniu w Zagłębiu Dąbrowskim (materiały dla nauczycieli) Nauka pieśni: (materiał video dla nauczycieli) Podsumowanie: wspólne śpiewanie

Jak to zrobić

Zachodzi słoneczko Omówienie: analiza tekstu pieśni (materiały dla nauczyciela) Nauka pieśni: na podstawie materiału wideo - pieśni w wykonaniu Marii Trefon z zespołu “Zagłębianki” Podsumowanie: wspólne śpiewanie

Czego potrzebujemy

 • pianino, instrumenty perkusyjne
 • komputer i głośnik do odtworzenia lekcji muzycznej

Warianty

Zajęcia przeznaczone są głównie dla młodszych dzieci w wieku przedszkolnym i dla klas I-III szkoły podstawowej.

Materiały do pobrania

 1. Materiały dla nauczyciela.
 2. Materiały wideo.

Propozycje

Uczenie pieśni:

 • zaśpiewaj z uczniami pierwsze 4 takty wybranej pieśni
 • po utrwaleniu tej części przejdź do następnych 6 taktów
 • utrwalaj kolejne części
 • na koniec zaśpiewaj z uczniami całość 2 lub więcej razy

Do wspólnego śpiewu można dołączyć akompaniament instrumentów takich jak marakasy, janczary, dzwonki, pudełka akustyczne bądź wykonane przez uczniów grzechotki (np. kubeczki z ryżem, które zamykamy folią, karteczką i wiążemy gumką recepturką).

Autorki

Agata Hofelmajer-Roś, Agata Krajewska

Licencje

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Materiały edukacyjne - wideo

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 7 (pieśń Szczęścia, zdrowia, dobrobytu)

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 7 (pieśń Szczęścia, zdrowia, dobrobytu) [z audiodeskrypcją]

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 7 (pieśń Zachodzi słoneczko)

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 7 (pieśń Zachodzi słoneczko) [z audiodeskrypcją]