Lekcja 1

Strój zespołów śpiewaczych z Zagłębia Dąbrowskiego

Rozwinięcie

Tak jak zespoły są różne, tak różne są stroje, w których występują na scenie.

W skrócie

 • zapoznanie ze strojem zagłębiowskim
 • zapoznanie z wpływami kulturowymi kształtującymi strój zagłębiowski

Obszary tematyczne/słowa kluczowe

ubiór zagłębiowski damski, ubiór zagłębiowski męski, typy stroju, czynniki wpływające na zróżnicowanie stroju na omawianym terenie

Podstawa programowa

edukacja regionalna, muzyka, wiedza o kulturze

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy:

Uczestnicy potrafią:

 • wymienić i opisać elementy ubioru zagłębiowskiego;
 • odpowiedzieć na pytania:

Dlaczego strój zagłębiowski jest tak zróżnicowany? Czy w ogóle możemy mówić o tradycyjnym stroju zagłębiowskim, charakterystycznym dla tego regionu?

 • potrafią opisać elementy co najmniej jednego stroju zespołu regionalnego wykonującego muzykę ludową (zespoły z gminy Psary)

Metody i formy pracy

Omówienie tematu przez nauczyciela wraz z prezentacją zdjęć wykonanych podczas projektu, na których widoczny jest strój zespołów gminy Psary.

Dyskusja (omówienie elementów stroju dziewięciu zespołów uczestniczących w projekcie na podstawie dołączonych materiałów – zdjęć zespołów gminy Psary).

Praca w grupach / indywidualna – rozwiązywanie zadań.

Jak to zrobić

Wprowadzenie: w którym omówione zostaną typy odzieży, spotykane w Zagłębiu Dąbrowskim (wykorzystaj materiały dla nauczyciela).

Przedstawienie materiałów ikonograficznych: fotografii i rysunków (wykorzystaj fotografie z materiałów do pobrania)

Omówienie: elementów stroju widocznych na fotografiach, ich różnic i podobieństw, porównanie obecnie obowiązujących strojów z tzw. typem mazowieckim, śląskim i małopolskim.

Praca w grupach bądź indywidualna (wykorzystaj propozycje zadań do rozwiązania z materiałów do pobrania) Podsumowanie tematu - dyskusja, pytania kontrolne.

Czego potrzebujemy

komputer, projektor do zaprezentowania fotografii lub ich wydruki, druk zadań do rozwiązania

Warianty: Osoba prowadząca zajęcia sama na bazie dostępnych materiałów dostosowuje zajęcia do grupy wiekowej, z którą pracuje.

Materiały do pracy do pobrania

 1. Materiały dla nauczyciela.
 2. Fotografie członkiń i członków zespołów śpiewaczych z gminy Psary.
 3. Materiał wideo.
 4. Karty pracy.

Propozycje

Ćwiczenia:

 1. Dopasuj elementy stroju do ilustracji (typ małopolski, mazowiecki)
 2. Opisz strój damski i męski wybranego zespołu z gminy Psary.
 3. Wymień czynniki, które wywarły wpływ na kształtowanie się odzieży w regionie Zagłębia Dąbrowskiego.
 4. Pokoloruj strój.

Autorki

Agata Hofelmajer-Roś, Agata Krajewska

Licencje

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Materiały edukacyjne - wideo

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 1

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 1 [z audiodeskrypcją]