Lekcja 3

Obraz przemysłowego Zagłębia Dąbrowskiego w pieśniach

Rozwinięcie tytułu

O pieśniach zawodowych z Zagłębia Dąbrowskiego

W skrócie

Zapoznanie uczniów z zanikającym dzisiaj folklorem robotniczym - głównie górniczym, który dominował w XX-wiecznym repertuarze zespołów z Zagłębia Dąbrowskiego. Omówienie pieśni oraz folklorysty – Adolfa Dygacza.

Obszary tematyczne/słowa kluczowe

folklor muzyczny Zagłębia Dąbrowskiego, pieśni zawodowe, folklor robotniczy, górnictwo, Adolf Dygacz

Podstawa programowa

edukacja regionalna, muzyka, wiedza o kulturze

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy

Uczestnicy zajęć potrafią:

  • opisać tematykę pieśni zawodowych
  • znają etnomuzykologiczne dokonania Adolfa Dygacza
  • wiedzą, że pieśń górnicza wiąże się z tradycjami regionu, w którym istniało górnictwo

Metody i formy pracy

dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem pieśni, wspólny śpiew (gra na instrumentach), słuchanie materiałów muzycznych

Jak to zrobić

Wprowadzenie

omówienie tematu

  • nawiązanie do tradycji górniczych na terenie gminy Psary (materiały dla nauczyciela)
  • zapoznanie uczniów z pieśnią górniczą (materiały dla nauczyciela)
  • przedstawienie postaci etnomuzykologa Adolfa Dygacza (materiały dla nauczyciela)

Prezentacja

Proponujemy odsłuchać pieśń Górnik ci, ja górnik (materiały wideo) lub innych wybranych przykładów pieśni ze zbiorów Adolfa Dygacza (zbiory znajdują się w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej i na stronach Muzeum Etnograficznego w Chorzowie)

Analiza tekstów pieśni

Praca w grupach

wspólne śpiewanie – nauka pieśni Górnik ci ja, górnik (tekst - materiały dla nauczyciela) - możliwa realizacja na flecie prostym lub dzwonkach (lekcje muzyki)

Czego potrzebujemy

komputer i głośniki, w przypadku realizacji pieśni na instrumencie potrzebne dzwonki, flet prosty, instrumenty

Materiały do pobrania

  1. Materiały dla nauczyciela.
  2. Zapis nutowy pieśni.
  3. Materiały wideo.

Wskazówki

W obszernych zbiorach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej znajduje się wiele przykładów muzycznych (bezpłatny, wolny dostęp). Zbiory regularnie udostępnia też Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie.

Autorki

Agata Hofelmajer-Roś, Agata Krajewska

Licencje

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Materiały edukacyjne - wideo

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 3 (pieśń Górnik ci, ja górnik - flet)

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 3 (pieśń Górnik ci, ja górnik - flet) [z audiodeskrypcją]

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 3 (pieśń Górnik ci, ja górnik - pianino)

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 3 (pieśń Górnik ci, ja górnik - pianino) [z audiodeskrypcją]