Lekcja 8

Nie tylko śpiew, instrumenty też są ważne!

W skrócie

Zapoznanie uczestników z instrumentami muzycznymi, na których grają muzycy z zespołów i kapel działających w gminie Psary

Obszary tematyczne

Instrumentarium ludowe, muzyka tradycyjna

Podstawa programowa

edukacja regionalna, muzyka, wiedza o kulturze

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy

Uczestnicy potrafią:

  • wymienić zabytki archeologiczne związane z muzyką ludową
  • wymienić i opisać cechy instrumentów
  • rozpoznać i nazwać omawiane instrumenty
  • rozpoznać dźwięki omawianych instrumentów
  • rozróżnić muzyczną twórczość amatorską od profesjonalnej

Metody i formy pracy

  • dyskusja
  • praca w grupach
  • oglądanie materiałów wideo
  • omawianie tematów przez prowadzącego zajęcia

Jak to zrobić

Wprowadzenie: Omówienie tematu (materiał dla nauczyciela) Prezentacja przykładów: materiał wideo (materiały do pobrania) Omówienie zobaczonych przykładów instrumentów i ich dźwięków wykonywanych przez artystów nieprofesjonalnych z zespołów śpiewaczych.

Czego potrzebujemy

komputer, projektor, pliki MP3, dostęp do internetu

Autorki

Agata Hofelmajer-Roś, Agata Krajewska

Licencje

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Materiały edukacyjne - wideo

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 8

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 8 [z audiodeskrypcją]