Lekcja 10

Gry i zabawy dziecięce

Rozwinięcie

Poznajemy zabawy i towarzyszące im pieśni z tradycji Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska.

W skrócie

Zapoznanie uczestników z zabawami muzycznymi – śpiewankami, do których można zastosować ćwiczenia ruchowe.

Obszary tematyczne

muzyka, kultura, folklor, zabawy ruchowe do melodii, ludowe pieśni dla dzieci

Podstawa programowa

edukacja regionalna, muzyka, wiedza o kulturze

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy

Uczestnicy potrafią:

  • zaśpiewać i wykonać ruch do melodii
  • znają tekst pieśni i/lub potrafią go zaśpiewać

Metody i formy pracy

  • dyskusja
  • praca w grupach
  • zajęcia muzyczne
  • praca z instrumentem / nagraniami

Jak to zrobić

Zaczynamy od prostych zabaw ruchowych przy akompaniamencie instrumentu. Wykorzystujemy do tego nagrania (pliki do pobrania i instrukcje do zabaw do pobrania z materiałów dla nauczyciela)

Mam chusteczke, mam Ele mele dutki

Czego potrzebujemy

instrument, komputer, głośniki lub może też śpiewać sam nauczyciel, salę lub przestrzeń do tańczenia i swobodnych ruchów

Wskazówki

Jeśli nie dysponujemy instrumentem, utwory można wykonać a cappella. Głównym celem ćwiczeń jest integracja nauczyciela z grupą.

Warianty

dzieci w wieku przedszkolnym

Materiały do pracy

  1. Materiały dla nauczyciela
  2. Wideo do obejrzenia i pobrania.
  3. Nuty i słowa (materiały do pobrania)

Autorki

Agata Hofelmajer-Roś, Agata Krajewska

Licencje

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Materiały edukacyjne - wideo

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 10 (Ele mele dudki)

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 10 (Ele mele dudki) [z audiodeskrypcją]

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 10 (Idzie zima węgla nie ma)

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 10 (Idzie zima węgla nie ma) [z audiodeskrypcją]

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 10 (Mam chusteczkę, mam)

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 10 (Mam chusteczkę, mam) [z audiodeskrypcją]