Lekcja 6

Folklor, folk, folkloryzm, o co chodzi?

Rozwinięcie

Zapoznanie uczestników z problematyką zjawiska folkloryzmu.

W skrócie

Zastanowimy się nad znaczeniem tych 3 pojęć. Ich różnicami i podobieństwami oraz definicjami jakimi są określane.

Słowa kluczowe

folkloryzm, zespoły folk, nowa rzeczywistość folkloru

Podstawa programowa

edukacja regionalna, muzyka, wiedza o kulturze

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy

Uczestnicy potrafią:

  • wskazać cechy i wyznaczniki zjawisk kulturowych określanych jako folklor, folk i folkloryzm
  • rozpoznać lub zaklasyfikować różne utwory muzyczne do różnych zjawisk kulturowych związanych z wykonywaniem pieśni i utworów z tradycji ludowej
  • potrafią znaleźć w różnych źródłach w internecie folklor, folk i folkloryzm

Metody i formy pracy

  • luźna dyskusja
  • praca w grupach
  • odsłuchiwanie różnych utworów muzycznych
  • własne poszukiwanie materiałów w źródłach

Jak to zrobić

Wprowadzenie: omówienie zjawisk kulturowych: folklor, folk, folkloryzm (materiały dla nauczyciela) oraz luźna dyskusja z uczestnikami, w czasie której można zapytać o ich doświadczenia związane z muzyką tradycyjną, o znajomość zespołów ludowych, o festiwale folklorystyczne, publikacje i inne zjawiska związane z szeroko pojętą ludowością.

Prezentacja przykładów multimedialnych (materiały dla nauczyciela) wraz z zestawieniem przykładów tradycyjnych i uwspółcześnionych (linki w materiałach dla nauczyciela).

Dyskusja i przygotowanie wraz z uczestnikami tabeli, w której wypisane zostaną najważniejsze cechy tradycyjnego folkloru i folku (przykład w materiałach dla nauczyciela).

Ćwiczenie – na podstawie przykładów multimedialnych uczestnicy rozróżniają, który przykład muzyczny należy do tzw. grupy tradycyjnej, a który jest folkiem. Dla utrudnienia zadania można odtworzyć przykłady z tradycyjną kapelą zagłębiowską - Kapela Zagłębianki.

Podsumowanie: luźna dyskusja o miejscu folkloru w dzisiejszej kulturze wizualnej.

Czego potrzebujemy

komputer, głośniki, tablica, na której utworzymy tabelę

Materiały do pracy

  1. Materiały dla nauczyciela.
  2. Pobrane pliki MP3, do których linki można znaleźć w materiałach dla nauczyciela.

Autorki

Agata Hofelmajer-Roś, Agata Krajewska, Magdalena Szyndler

Licencje

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe