Lekcja 2

Dzień z życia zespołu śpiewaczego

W skrócie

Zapoznanie uczniów z codzienną organizacją pracy zespołu muzycznego, z pojęciami takimi jak kierownik muzyczny, śpiewnik, z nazwami zespołów śpiewaczych gminy Psary, z ich historią oraz miejscami, gdzie mają próby.

Obszary tematyczne/słowa kluczowe

lokalni muzycy – amatorzy pojęcia muzyczne, przebieg próby nazwy i historia zespołów śpiewaczych z gminy Psary

Podstawa programowa

edukacja regionalna, muzyka, wiedza o kulturze

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy

Uczestnicy potrafią wymienić nazwy zespołów śpiewaczych z gminy Psary, znają podstawowe pojęcia takie jak kierownik zespołu, śpiewnik.

Metody i formy pracy

-analiza tekstów źródłowych -analiza materiałów audio i wideo -dyskusja -praca w grupach

Jak to zrobić

Wprowadzenie: praca w grupach polegająca na analizie, pod wybranym kątem, materiałów znajdujących się na stronie zespolyspiewacze.pl. Można w poleceniu dla uczestników zastosować pytania pomocnicze.

Prezentacja: w dowolnej formie analizowanych treści.

Podsumowanie: quiz - można skorzystać z aplikacji na urządzenia mobilne służącej do przygotowywania tego typu narzędzi np. Kahoot!, Quizizz

Czego potrzebujemy

projektora, tablicy multimedialnej, głośników, połączenia z internetem

Warianty

Dla uczestników w wieku od 12 lat.

Materiały do pobrania

  1. Materiały dla nauczyciela.
  2. Fotografie zespołów śpiewaczych z gminy Psary z przeglądów i konkursów.
  3. Materiał wideo - opowieść członkini zespołu “Górzanki” pani Marii Sikory.
  4. Materiał wideo - film o Kole Gospodyń WIejskich z Góry Siewierskiej.
  5. Interaktywna Mapa Obrzędowa Górnego Śląska.
  6. Publikacja Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego
  7. Strona internetowa zespolyspiewacze.pl

Autorki

Agata Hofelmajer-Roś, Agata Krajewska

Licencje

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Materiały edukacyjne - wideo

Wyśpiewana tradycja - materiały edukacyjne - lekcja nr 2

Filmowe gminne opowieści - film "Koło Gospodyń Wiejskich z Góry Siewierskiej"

Filmowe gminne opowieści - rejestracja nagrania ze spotkania uczestników projektu z KGW